SERVICEVILKÅR

Servicevilkår 

 

Reklamation og garanti

I overensstemmelse med købelovens regler yder vi 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare (eksempelvis batterier).

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte PC Odense og forklare, hvori fejlen eller manglen består.

HUSK din kvittering i forbindelse med reklamationssager.

 

Slitage og ukorrekt brug

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en mangel, hvis denne skyldes slitage, ukorrekt brug eller ydre påvirkninger (f. eks. lynnedslag, fysisk overlast, væskeskade). I givne tilfælde skal du selv afholde omkostningerne ved en eventuel reparation.

 

Vilkår for service og reparation

PC Odense yder 3 måneders reklamation på den service eller reparation vi har udført.

Vi dækker IKKE tab af data i forbindelse med en reparation/reklamation, dertil yder vi ikke reklamation på softwarefejl eller virus/malware.

Reklamationen er kun omfattet af den originale fejl. Såfremt der opstår en ny fejl som PC Odense påfører produktet, holdes du naturligvis omkostningsfri.

 

Du kan finde vores prislister her:

PC reparationer

Mac reparationer

iPhone reparationer